top of page

איך ללמוד לבגרות?

תלמידים יקרים!

מטרת האתר היא לרכז עבורכם את החומר שנלמד בכיתה לבגרות כדי שתוכלו לענות בעל-פה על שאלות הבגרות.

באתר תמצאו כרטיסיות למידה לפי הנושאים: לאומיות ובית שני ובהן תשובות לשאלות מבחינות הבגרות. התשובות מכילות בתוכן אסטרטגיות למידה.

בכרטיסיות הסיכום תמצאו סיכומים לפי נושאים.

מבחן מותאם בעל-פה
הנחיות
האגף לחינוך מיוחד
דעו את זכויותיכם

המלצות של משרד החינוך

נושאי הלימוד בהיסטוריה

לימודי חובה, חלק א'

יחידת לימוד אחת – שאלון מספר 220

 

על ציר הזמן

ציר זמן מתעדכן

bottom of page